Bardejov - cz

Aktuálne pracovné ponuky

Dlhodobá práca vo výrobe,zaškolenie, priemerná mzda od 720€
BHP , P.POŻ. HACCP
Operátor výroby Prešov - nástup po Veľkej noci


Nehnuteľnosti na predaj

Predaj,16000 m2 stavebn? pozemok, in?ini
Pozemok sa nach?dza v Bardejove, v meste, smer Bardejovsk? k?pele, pri hlavnej ceste 1. triedy s priamym pr?stupom z hlavnej cesty z kri?ovatky, o roz...
Cena: 624000 EUR
For sale, ski resort, Bardejov, Slovakia
PROPERTY DESCRIPTION Description of the Centre: The ski resort is located on the north-eastern Slovakia. The owner owns the resort movable and imm...
Cena: 100000000 EUR
Úžitková plocha: 117000 m2
Po dohode so z?ujemcom pripravujeme dra?
Cena pod?a znaleck?ho posudku: 81.000,- EUR Najni??ie podanie: 60.750,- EUR Minim?lne prihodenie: 200,- EUR V??ka dra?obnej z?bezpeky: 15.000,- EUR...
Cena: 60750 EUR
Úžitková plocha: 393 m2
Dra?ba pozemkov Hrabsk?, okres Bardejov
Predmetom dra?by s? pozemky o v?mere 1223 m2 v obci Hrabsk?. Pozemky s? z ?asti zastavan? stavbou rodinn?ho domu, ktor? je predmetom samostatnej dra?b...
Cena: 2700 EUR
Dra?ba rodinn?ho domu Hrabsk?, okres Bar
Predmetom dra?by je rodinn? dom v obci Hrabsk?. Obec le?? 15 km od mesta Bardejov. Rodinn? dom sa nach?dza v tichom prostred? s kvalitn?m ?ivotn?m pro...
Cena: 28100 EUR
Úžitková plocha: 309 m2
EXKLUZ?VNE 3 - IZB. BYT 72 m2 S GAR??OU
Pred?m 3-izbov? byt s balk?nom na 2/3 poschod?. V dedinke Ni?n? Polianka 17 km od Bardejova v tichom prostred?. Byt m? nov? plastov? okn? a pl?vaj?cu...
Cena: 19998 EUR
Úžitková plocha: 72 m2

Napísali o nás

Článok o našom meste Bardejov vyšiel na cestovateľskom magazíne www.cestovanie.in. Tu si môžete prečítať celý článok o meste Bardejov.

Mestá, ktoré treba vidieť

Košice - Košice ako metropola východu je druhým najväčším mestom na Slovensku. Najstaršie zachované dôkazy osídlenia nám pochádzajú už z doby praveku a doby bronzovej...

Trenčín - Súčasný Trenčín má viacero úloh v kultúrnej, spoločenskej ale aj administratívnej oblasti. Je centrum administratívy a samosprávy. Tvorí sídlo Trenčianskeho kraja, čo je pochopiteľné už z názvu...

Užitočné odkazy

- Digitálne váhy